Diplomatiska förbindelser med Furstendömet Hélianthis


Vi är mycket glada över att ha etablerat diplomatiska förbindelser mellan Furstendömet Lorenzburg och den franska mikronationen Furstendömet Hélianthis. Furstendömet Hélianthis mission är att stärka och utveckla en lokal kultur och ökad turism i regionen Blayais. Mikronationen grundades den 1 juni 2013 på initiativ av en en mikronations-entusiast och furstendömet är en av de mer uppseendeväckande mikronationerna i … Continue reading Diplomatiska förbindelser med Furstendömet Hélianthis

Lorenzburgs Jordbruksdepartement söker samarbeten


Furstendömet Lorenzburgs Jordbruksdepartement söker nu efter personer med kompetens inom odling och med erfarenhet av Urban Agriculture – alltså matodling i stadsmiljön. Vi kommer behöva förstärkning i ett större community art-projektet i höst och ersättning finns för en eller två dagars workshop med boende i stadsdelen Lorensberg i Karlstad. Tanken är att stadsdelen ska få … Continue reading Lorenzburgs Jordbruksdepartement söker samarbeten

Furste Janek Zylinski av Polen utmanar UKIP-politiker på duell.


Furste Janek Zylinski av Polen har tröttnat på det främlingsfientliga partiet UKIP och deras diskriminering av polacker i England. Nu utmanar han UKIPs partiledare Nigel Farage till duell (texten nedan citerad från Metro 2015-04-13): – Jag har fått nog av diskrimineringen av polacker i det här landet, säger han i en Youtube–video. Därefter tar han upp en … Continue reading Furste Janek Zylinski av Polen utmanar UKIP-politiker på duell.

Furstendömet Lorenzburg påbörjar snart ett nytt samarbete


Det är viktigt att vara transparent med allmänna medel. Som Furste i Lorenzburg försöker jag vara tillgänglig och tydlig med uppdateringar och kommunikéer med vänner till, och medborgare av, nationen. Jag säger medborgare “av” istället för “i” eftersom Lorenzburg är ett rike som också sträcker ovanför och bortom vår vanliga vardag. Lorenzburg befinner sig till hälften … Continue reading Furstendömet Lorenzburg påbörjar snart ett nytt samarbete