Nation och Varumärke, del två – Heraldik


Vapensköldar är en sorts “logga” för att identifiera ätter, nationer eller företag. Att anta ett vapen är inte någonting som ska göras lättvindigt för i många fall kommer kanske vapnet att föras i många generationer. I fallet Lorenzburg har både Riksvapnet och Furstefamiljens vapensköld en framträdande plats i “varumärket”. Därför är det viktigt att ta hjälp … Continue reading Nation och Varumärke, del två – Heraldik