Diplomatiska förbindelser med Furstendömet Hélianthis


Vi är mycket glada över att ha etablerat diplomatiska förbindelser mellan Furstendömet Lorenzburg och den franska mikronationen Furstendömet Hélianthis. Furstendömet Hélianthis mission är att stärka och utveckla en lokal kultur och ökad turism i regionen Blayais. Mikronationen grundades den 1 juni 2013 på initiativ av en en mikronations-entusiast och furstendömet är en av de mer uppseendeväckande mikronationerna i … Continue reading Diplomatiska förbindelser med Furstendömet Hélianthis