Att lära sig Fursteens yrke – del ett “Legitimitet”


Vad innebär det egentligen att vara en Furste under tjugoförsta århundradet? Vilka minimikrav måste man uppfylla för att kvalificera sig till titeln? Vilka källor av legitimitet kan man ösa ur för att göra anspråk på ställningen? Vilka privilegier och, kanske viktigare, skyldigheter följer med Furste-skapet? Handlar det om en legitimerande metafysisk essens som uppfyller Fursteen vid födsel … Continue reading Att lära sig Fursteens yrke – del ett “Legitimitet”

Furstendömet Lorenzburg påbörjar snart ett nytt samarbete


Det är viktigt att vara transparent med allmänna medel. Som Furste i Lorenzburg försöker jag vara tillgänglig och tydlig med uppdateringar och kommunikéer med vänner till, och medborgare av, nationen. Jag säger medborgare “av” istället för “i” eftersom Lorenzburg är ett rike som också sträcker ovanför och bortom vår vanliga vardag. Lorenzburg befinner sig till hälften … Continue reading Furstendömet Lorenzburg påbörjar snart ett nytt samarbete