Nyheter

Företräde för Arternas Ambassad Viskan – Borås


Arternas Ambassad uppstår i skärningspunkten mellan konst, aktivism och folkbildning. Genom ambassadörsprogrammet får kandidaten välja en art att lära sig mer om, för att sedan representera den i världen. Det måste inte vara en hotad art, även oälskade eller “invasiva” arter som råttor, fästingar och parkslide behöver någon som för deras talan. Den allra första … Continue reading Företräde för Arternas Ambassad Viskan – Borås

Furst Frei gav företräde för Nordic SeaFarm


Tomorrow’s products are made with seaweed because it offers sustainable and eco-friendly solutions, from nutritious foods to biodegradable packaging. Furst Frei gav företräde för Jonatan Gerrbo som informerade fursten om det västkustbaserade företaget Nordic SeaFarm. Företaget vilar på forskning av en grupp marinbiologer från bland annat Göteborgs Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Forskarna ställde sig … Continue reading Furst Frei gav företräde för Nordic SeaFarm

Furst Frei gav företräde för Richard Forsberg – Studieförbundet Vuxenskolan


Furst Frei gav företräde för Richard Forsberg – projektsamordnare för Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund i Västra Götaland. I rollen som projektsamordnare ingår uppdraget att bygga en arena som tar tillvara på det driv och engagemang som kommer ur gräsrötterna – d.v.s. initiativ som kommer från idérika människor, som kanske verkar främst utanför institutionerna. Studieförbundet Vuxenskolan och … Continue reading Furst Frei gav företräde för Richard Forsberg – Studieförbundet Vuxenskolan

H.F.H. Prins Frei invigde Barnens Dag i Kronhusparken


Furst Frei invigde det publika programmet på Barnens Dag i Kronhusparken. Barnens Dag är en utbudsdag som genomförs på flera platser i Göteborg. Bakom arrangemanget, som riktar sig till barn och unga, står föreningen Innerstaden Göteborg i samarbete med UNICEF. Andra aktörer på plats i Kronhusparken var bland annat Göteborg Drum Corps, Rädda Barnen, Västmarken … Continue reading H.F.H. Prins Frei invigde Barnens Dag i Kronhusparken

Furst Frei gav audiens för professor Astrid von Rosen


Furst Frei gav audiens för Astrid von Rosen, professor i konst- och bildvetenskap, med inriktning mot scenografi, vid Göteborgs universitet. Astrid är även föreståndare för tvärfakultativa Centrum för kritiska kulturarvsstudier. I det varma vädret genomfördes audiensen med en fikabricka i intilliggande Kronhusparken. Astrid har en bakgrund som dansare vid Malmö stadsteater (nuvarande Malmö Opera) samt … Continue reading Furst Frei gav audiens för professor Astrid von Rosen

Furst Frei gav företräde för GothCons ordförande Nina Wängberg


Furst Frei gav företräde för Nina Wängberg, ordförande för GothCon –  Sveriges största och äldsta spelkonvent. Konventet har sedan starten 1977 fokus på analoga spel, vilket innefattar alla former av bordsrollspel, brädspel, kortspel, figurspel, lajv (levande rollspel)  och liknande uttryck för spelkultur. GothCon arrangeras årligen i påsktid och har under sin snart 50-åriga historia haft … Continue reading Furst Frei gav företräde för GothCons ordförande Nina Wängberg

Furst Frei gav audiens för punkpoeten Louise Halvardsson


H.F.H. Furst Frei gav audiens för punkpoeten Louise Halvardsson som berättade om sitt arbete i skärningspunkten mellan poesi och performance. Audiensen berörde bland annat frågor om vad som räknas som arbete och hur man ska hantera väntan på nästa konstnärliga idé. Borde inte vilsenhet och sökandet efter nya uppslag också räknas som konstnärlig arbetstid? Furst … Continue reading Furst Frei gav audiens för punkpoeten Louise Halvardsson

Maja Eleonora Wigers upphöjs till Friherrinna i Lorenzburg


Maja Eleonora Wigers upphöjs till friherrinnas värdighet och namn i Lorenzburg för insatser i rikets tjänst och för sitt ambassadörsskap för HBTQIA+ personer i kyrkliga miljöer. Friherrinnan kommer att vara känd i Lorenzburg som Maja Frogbow. Vivat et Prosit! Blasonering: Ett blått fält delat av en genomgående regnbåge i naturliga färger, under vilken en dextervänd … Continue reading Maja Eleonora Wigers upphöjs till Friherrinna i Lorenzburg

Furst Frei gav företräde för Sandra Holmberg från Baroque Avenue


H.F.H. Furst Frei gav företräde för Sandra Holmberg – flöjtist och ordförande i föreningen Baroque Avenue. Den Göteborgsbaserade ensemblen har specialiserat sig på tidig musik, gärna på tidstrogna instrument så att det klingar som på Bachs egen tid. Sandra gav Fursten en kort musikalisk demonstration på traversflöjt; barockens trävariant av den moderna tvärflöjten. Traversflöjten, liksom … Continue reading Furst Frei gav företräde för Sandra Holmberg från Baroque Avenue

Furst Frei deltog i konferens om inkluderande omställning


Omställningen till en klimatpositiv värld kräver betydande samhällsförändringar på kort tid. Det innebär en ökad risk för osäkerhet, konflikter och motstånd. För att lyckas är det avgörande att förändringarna är inkluderande och upplevs som rättvisa. Furst Frei deltog i en konferens om inkluderande omställning på Handelshögskolan i Göteborg. Konferensen var ett samarrangemang av Reväst, WIN … Continue reading Furst Frei deltog i konferens om inkluderande omställning