Lorenzburgs Jordbruksdepartement söker samarbeten


Furstendömet Lorenzburgs Jordbruksdepartement söker nu efter personer med kompetens inom odling och med erfarenhet av Urban Agriculture – alltså matodling i stadsmiljön. Vi kommer behöva förstärkning i ett större community art-projektet i höst och ersättning finns för en eller två dagars workshop med boende i stadsdelen Lorensberg i Karlstad. Tanken är att stadsdelen ska få … Continue reading Lorenzburgs Jordbruksdepartement söker samarbeten