Nation och Varumärke

Lorenzburg är en liten nation i hjärtat av Skandinavien. Eftersom arealen mestadels upptas av bostadsområden och mindre skogspartier producerar nationen få kommoditeter (förbrukningsvaror)  som kan konsumeras av befolkningen själv eller som kan exporteras.Vidare producerar Lorenzburg mycket lite mat lokalt. Stora delar av befolkningen pendlar till arbete i det omgivande Karlstad och få företag finns i nationen. Furstendömet Lorenzburg är beroende av andra faktorer än industri och jordbruk för att kunna ta plats på en internationell arena för politik, kommers och turism. Hur kan varumärket Lorenzburg på sikt bidra till lokal tillväxt och välmående? Vem/ vilka är målgrupp/er? Vad är “varan” som saluförs? I communityart-delen av Lorenzburg möts Furst Frei och presumtiva deltagare lokalt (och internationellt för den som vill medverka via internet) för en “Start ‘n Launch” av nationen. I en serie workshops möter deltagarna kulturhistoriker, statsvetare, dräkthistoriker/designer, företrädare för PR-byrå, Turistvetare och andra, för att skapa en ny kultur helt från noll.

Varumärke
Varumärket Lorenzburg är i nuläget sammansatt av flera komponenter:

  • visuellt material kopplat till idén om nationen (Flaggor, Kartor, Riksvapen)
  • Idén om en nation som vill verka internationellt för emancipation genom vetenskap, konst och arbete med mänskliga rättigheter.
  • Idén om en nation som explicit välkomnar det queera, udda och fantastiska. Här stöder vi oss på “Florida Modellen” som bland annat menar att ju öppnare och tolerantare ett samhälle är, desto häftigare innovationer kommer det att producera.
  • Fursteens person – den första öppet homosexuella regenten i världen. Fursteen är en aktiv förespråkare för mänskliga och medborgerliga rättigheter. Det krävs transparens kring Fursteens resa från privatperson till Furste, med allt vad det innebär att lära sig Fursteens “Yrke”. Kunglig Kitsch och fascinationen för kungligheter utvecklas som en aspekt av varumärket.

De fyra komponenterna ovan är i nuläget de nav kring vilka varumärket expanderar. I arbetet med varumärkesutveckling har Furst Frei valt att utgå från fyra rubriker:

  • Det goda grannskapet – Fokus på gemensam identitet kring framförhandlade värden, aktiviteter och “traditioner”.
  • Lokalt perspektiv i en global samtid – Inventering, tillsammans med medborgarna, av tillgångar/ resurser/ innovativt kapital och hur detta kan bidra till en inhemsk “produktion” som medborgarna kan ta del av.
  • “Sagonation i en urban miljö” – hur ska den “fantastiska” sagonationen Lorenzburg manifesteras fysiskt i ett radhusområde med tillhörande skogspartier? Kan Lorenzburg utsmyckas med intressanta monument, fornlämningar eller andra landmärken/historier/legender som förlänar ett sagans skimmer över nationen? Bidrar detta till en unik miljö för boende och besökare?
  • Plats och Varumärke – Kan den kollektiva berättelsen om Lorenzburg och dess fysiska manifestationer locka det stora antal internationella turister, som besöker regionen, att göra en avstickare till det unika och excentriska Lorenzburg när de ändå befinner sig i närheten?

 .

One thought on “Nation och Varumärke

Lämna en kommentar:

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.