Bli medborgare i Lorenzburg!

Storfurstendömet Lorenzburg är en sagonation i pytteformat. Sedan 2014 drivs nationen som ett konst- och kulturprojekt i Karlstadstadsdelarna Kroppkärr och Lorensberg. Alla är välkomna att ansöka om medborgarskap.