Lorenzburg på Engelska


Idag har vi påbörjat det stora arbetet att översätta hela sidan till engelska. Vi väljer att göra detta analogt istället för en översättningsstjänst som översätter automatiskt. Detta för att bibehålla en hög kvalitét i texterna och för att behålla kontrollen över språket så mycket som möjligt. Hela arbetet beräknas ta kanske tre månader. Tack för … Continue reading Lorenzburg på Engelska

Nya Monogram för medlemmar av Furstefamiljen


Monogram är en typ av namnchiffer som består av en eller flera personers initialer, förkortningen för ett företag, inrättning eller dylikt, ofta i konstnärligt stiliserad form. Ordet monogram betyder att en bokstav symboliserar ett helt namn. Monogram kan vara uppbyggda av en till fyra bokstäver. Speglingar är ett vanligt grepp för att få symmetri i bilden och göra … Continue reading Nya Monogram för medlemmar av Furstefamiljen

Alcatraz Klimatavtal undertecknat


3 juli 2018, H.F.H. Pins Freï undertecknade, på inrådan av Folket, Alcatraz Klimatavtal för Lorenzburgs räkning. Avtalet kom till under den tredje internationella mikronationskonferensen ”Polination” i Perugia sommaren 2015. ”Jag är stolt över att folket har givit mig mandat att underteckna det här viktiga dokumentet”, säger Prinsen. ”Vår framtid på den här planeten kräver att … Continue reading Alcatraz Klimatavtal undertecknat