#Världsmiljödagen 2016


“Världsmiljödagen (World Environment Day) är en temadag som firas årligen över hela världen den 5 juni sedan den instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Världsmiljödagen är en av FN:s temadagar. UNEP, akronym av United Nations Environment Programme, är ett organ som samordnar Förenta Nationernas miljöarbete och därför organiserar också de Världsmiljödagen.” (Wikipedia) Öknen och ödemarken skola glädja sig, och hedmarken skall fröjdas och blomstra … Continue reading #Världsmiljödagen 2016