Tack Karlstads Universitet!


Furst Frei hade idag glädjen att möta studenter från innovations- och designingenjörs-programmet på Karlstads Universitet. Studenterna gästades av Fursteen för en kort presentation om Furstendömet Lorenzburg och de projekt Fursteen engagerar sig i för att stötta innovation och entreprenörsskap. Furst Frei berättade också om framtida insatser för att skydda de pollinerande insektsarter (bin och humlor) som … Continue reading Tack Karlstads Universitet!

Lorenzburg etablerar diplomatiska relationer med Furstendömet Pontinha


Vi är mycket glada över att tillkännage att Lorenzburg och Furstendömet Pontinha har etablerat diplomatiska relationer. Må den nya vänskapen vara till glädje för båda nationerna. Furstendömet Pontinha är beläget på en liten atoll utanför Madeira och har anor tillbaka till 1419. I oktober 2000 köptes ön av Furste Renato II och utropades till en suverän … Continue reading Lorenzburg etablerar diplomatiska relationer med Furstendömet Pontinha

Tack heraldiker Jesper Wasling för omnämnandet!


Furstendömet Lorenzburg tackar journalisten, historikern och heraldikern Jesper Wasling för det fina omnämnandet av oss på sin blogg! Läs inlägget här: Lek mer Heraldik Vi önskar Herr Wasling stort lycka till med det lilla drottningariket “Knalleland”, kanhända vi kan upprätta diplomatiska förbindelser i framtiden! Besök gärna Jesper Waslings informativa hemsida och träd in i heraldikens (läran om vapensköldar) … Continue reading Tack heraldiker Jesper Wasling för omnämnandet!

Internationella Modersmålsdagen – Samiska


Idag är det FN’s internationella Modersmålsdagen och då vill vi särskilt uppmärksamma ett av Sveriges officiella språk, Samiskan: Samiska (Sámegielat eller sámigiella på nordsamiska) är en grupp av flera språkvarieteter som hör till den finsk-ugriska språkgruppen. De samiska språkens utbredningsområde utgörs av Sameland, det vill säga de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland samt Kolahalvön i Ryssland. Antalet samisktalande har uppskattats till omkring 23 000 personer, varav 12 000 i Norge, … Continue reading Internationella Modersmålsdagen – Samiska

Lorenzburg tilldelas ett pris för Utmärkande Kreativitet


Furstendömet Lorenzburg strävar efter att vara en kreativ plattform för kollektivt konst- och kulturutövande samt innovation. Nu har Vi tilldelats utmärkelsen “Den Konstnärliga Orden av den Gyllene Sfären” av Hertigdömet Libertia. Lorenzburg uppmärksammas särskilt, i det Mikronationella Samfundet, för ett osedvanlig kreativitet koncept. “För en bred kreativitet, allmänt kreativa idéer och för att begagna sig av berättelsen … Continue reading Lorenzburg tilldelas ett pris för Utmärkande Kreativitet

Sacrivexillum – vad flaggar DU för?


Sacrivexillum (av latin sacrum – helig och vexillum – flagga) är Fursteen av Lorenzburgs personliga sagobanér. Flaggan är ett tretungat vitt banér, dekorerat med symboler för de saker som Fursteen vill stå för. Fursteen flaggar för frihet och en gemenskap som inte stänger ute på basis av tro, politisk övertygelse, kön, etnicitet eller sexualitet. Sacrivexillum, som … Continue reading Sacrivexillum – vad flaggar DU för?

Lorenzburg uppmärksammar: FN:s Världsdag för social rättvisa


På världsdagen för social rättvisa erkänner vi vikten av att bekämpa fattigdom, uteslutning och arbetslöshet för att kunna främja solidaritet, harmoni och lika möjligheter inom och mellan samhällen. Denna dag uppmärksammas nu för andra gången och den ger oss ett tillfälle att reflektera över vikten av social rättvisa för att skapa en stabilare, rättvisare och … Continue reading Lorenzburg uppmärksammar: FN:s Världsdag för social rättvisa