10 juni: Internationella heraldikdagen!


“Internationella heraldikdagen (International Heraldry Day eller Heraldry Day) inträffar den 10 juni och har till syfte att uppmärksamma heraldiken som konstform och vetenskap. Idén till dagen kom från en polsk heraldisk community. Dagen uppmärksammades första gången 2013. Datumet valdes på grund av att den 10 juni 1128 tilldelade Henrik I av England sin svärson Gottfrid av Anjou en blå sköld med sex lejon av guld. Detta betraktas … Continue reading 10 juni: Internationella heraldikdagen!

Tack till “JordenSalt” och besök i Acksjöns Kapell


Furst Frei gästade Acksjöns Kapell i Mariebergsskogen i Karlstad, för en inledande presentation i ett samtal om “Var befinner vi oss”. Bakom inbjudan står föreningen JordenSalt. Här nedan kan du lyssna på Furste Freïs presentation i dess helhet (det kan ta lite tid att ladda efter att du tryckt igång ljudspåret): Furstendömet Lorenzburg vill verka för generositet, öppenhet … Continue reading Tack till “JordenSalt” och besök i Acksjöns Kapell

#Världsmiljödagen 2016


“Världsmiljödagen (World Environment Day) är en temadag som firas årligen över hela världen den 5 juni sedan den instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Världsmiljödagen är en av FN:s temadagar. UNEP, akronym av United Nations Environment Programme, är ett organ som samordnar Förenta Nationernas miljöarbete och därför organiserar också de Världsmiljödagen.” (Wikipedia) Öknen och ödemarken skola glädja sig, och hedmarken skall fröjdas och blomstra … Continue reading #Världsmiljödagen 2016

Furst Frei besöker Acksjöns Kapell för att presentera Lorenzburg


H.S.H. Furst Frei besöker Acksjöns Kapell i Mariebergsskogen i Karlstad. Det är föreningen JordenSalt som bjuder in till den återkommande samtalsserien “Var befinner vi oss?”, och nästa träff sker onsdagen 8 juni klockan 18:00 – 19:30. Hjärtligt välkommen att lyssna och delta. Här kan du hitta eventets Facebooksida. Furst Frei kommer att inleda samtalet med … Continue reading Furst Frei besöker Acksjöns Kapell för att presentera Lorenzburg

Furst Frei och Kultur i Väst åker till Kairo


Vi har glädjen att meddela att H.S.H. Furst Frei kommer att åka till Kairo tillsammans med Kultur i Väst under oktober 2016: Mahatat och CLUSTER Cairo Hur organiserar sig den offentliga konsten i miljöer där förutsättningarna ändras från en dag till en annan?  Att bedriva konstprojekt i Kairo skiljer sig på flera sätt och ambitionen … Continue reading Furst Frei och Kultur i Väst åker till Kairo

Internationella dagen för biologisk mångfald


Internationella dagen för biologisk mångfald är en av FN:s internationella dagar och uppmärksammas den 22 maj varje år. Dagen instiftades i december 1993 och datum fastställdes 2000 till den 22 maj. Med dagen vill FN påminna om den biologiska mångfaldens betydelse för allt liv på jorden. Ungefär en femtedel av alla djurarter riskerar utrotning och i genomsnitt försvinner en art per månad. … Continue reading Internationella dagen för biologisk mångfald

Möte på Studiefrämjandet i Karlstad!


Tack Studiefrämjandet för ett bra möte! H.S.H Furst Frei träffade Daniel Vinter, handläggare inom Spelkultur, på Studiefrämjandet i Karlstad. Studiefrämjandet är en av Lorenzburgsprojektets samarbetspartners. På mötet diskuterades hur samverkan kan komma att se ut, bland annat i form av offentliga workshops som är öppna för allmänheten samt kultur-event som kommer att genomföras i stadsdelen Lorensberg. … Continue reading Möte på Studiefrämjandet i Karlstad!

“Lilla Gratisbiblioteket” – ett superlokalt initiativ för att uppmuntra läsande


Som Furste av Lorenzburg hoppas jag kunna dela med mig av tjusningen med att läsa böcker. Vi lever visserligen i ett högteknologiskt och digitalt tidevarv men livet självt är en analog upplevelse som inte vinner på att upplevas genom en dataskärm! Nej, för människor sitter inte ihop med kablar på insidan och våra hjärnor fungerar inte enligt … Continue reading “Lilla Gratisbiblioteket” – ett superlokalt initiativ för att uppmuntra läsande

Tack Karlstads Universitet!


Furst Frei hade idag glädjen att möta studenter från innovations- och designingenjörs-programmet på Karlstads Universitet. Studenterna gästades av Fursteen för en kort presentation om Furstendömet Lorenzburg och de projekt Fursteen engagerar sig i för att stötta innovation och entreprenörsskap. Furst Frei berättade också om framtida insatser för att skydda de pollinerande insektsarter (bin och humlor) som … Continue reading Tack Karlstads Universitet!