Herr Rune Bodin upphöjs till Friherre von Bartenberg i Lorenzburg


Hans Serena Höghet och Milda Härlighet, Furst Frei av Lorenzburg, Beskyddare av de Förtryckta och Försvarare av Frihet, Den Dundrande Tronen, Lorenzburgs Hemliga Källa och Orubbliga Grundval; Till alla Våra älskade undersåtar, till Våra allierade och mest omhuldade vänner, Till alla de Jordiska Rikens Furstear, och till alla de som dessa handlingar må komma till del: … Continue reading Herr Rune Bodin upphöjs till Friherre von Bartenberg i Lorenzburg

Nation och Varumärke, del två – Heraldik


Vapensköldar är en sorts “logga” för att identifiera ätter, nationer eller företag. Att anta ett vapen är inte någonting som ska göras lättvindigt för i många fall kommer kanske vapnet att föras i många generationer. I fallet Lorenzburg har både Riksvapnet och Furstefamiljens vapensköld en framträdande plats i “varumärket”. Därför är det viktigt att ta hjälp … Continue reading Nation och Varumärke, del två – Heraldik