Herr Rune Bodin upphöjs till Friherre von Bartenberg i Lorenzburg


Hans Serena Höghet och Milda Härlighet, Furst Frei av Lorenzburg, Beskyddare av de Förtryckta och Försvarare av Frihet, Den Dundrande Tronen, Lorenzburgs Hemliga Källa och Orubbliga Grundval; Till alla Våra älskade undersåtar, till Våra allierade och mest omhuldade vänner, Till alla de Jordiska Rikens Furstear, och till alla de som dessa handlingar må komma till del: … Continue reading Herr Rune Bodin upphöjs till Friherre von Bartenberg i Lorenzburg