FNs Internationella dag för Moder Jord

FNs Internationella dag för Moder Jord

Den 22 april 2009 antog FNs Generalförsamling följande:

Vi erkänner att Jorden och dess ekosystem är vårt hem och vi är är övertygade om att vi måste verka för harmoni med naturen och Jorden om vi ska uppnå balans mellan ekonomiska, sociala och ekologiska behov.

Vi noterar att Moder Jord är en benämning som återkommer i många länder och regioner, och som representerar det ömsesidiga beroendet som existerar mellan människor, andra arter och planeten som vi bor på.

Baserat på detta,

1. Beslutar vi att utropa 22 april till “Internationella dagen för Moder Jord”

2. Bjuder vi in alla Medlemsstater, FNs övriga organisationer samt andra internationella, regionala, subregionala organisationer, samt civilsamhället och andra icke-statliga organisationer att: fira och öka medvetenheten om Internationella dagen för Moder Jord.

3. Uppdrar Generalförsamlingen åt Generalsekreteraren att föra fram denna resolution till alla Medlemsstater och övriga FNs organisationer.

Furstendömet Lorenzburg bygger på social hållbarhet i grannskapet och en omsorg om närmiljön. Samtidigt måste vi inse att våra närmaste omgivningar är en del av ett större socialt, ekonomiskt och ekologiskt system som vi inte klarar oss utan. Idén om Lorenzburg vilar på en värdegrund som firar livet, friheten, skönheten och gemenskapen mellan människor, då är det självklart att vi också förhåller oss till naturen som ett levande system som man ska vara rädd om.

Naturen förtjänar att skyddas och vårdas för sin egen skull och inte bara som en resursbank att använda, därför kommer Lorenzburg framgent att anamma ett språkbruk som bejakar planeten Jorden som levande helhet. Vi menar att ord som “naturresurser”, “fiskbestånd”, “miljö” eller liknande kan ha en negativ inverkan på människors förståelse av naturen som någonting levande. Vi föreslår ett dagligt språkbruk enligt följande:

 • Ordet “miljön” kan verka kallt, tekniskt och någonting som är avskilt från människor.
  Vi väljer istället att använda: “Den levande planeten” och “Den naturliga världen”.
 • Ordet “klimatförändring” är nedtonat och neutralt.
  Vi väljer istället att använda: “Klimatkaos” och “Klimatkollaps”.
 • Uttrycket “Global uppvärmning” antyder för nordbor någonting behagligt.
  Vi väljer istället att använda: “Global överhettning”.
 • Ordet “Naturresurser” antyder ett mänskligt ägande av resurser som kan användas godtyckligt.
  Vi väljer istället att använda: “Levande system”
 • “Fossila Bränslen” är alldeles för neutralt.
  Vi väljer istället: “Förorenande bränslen”
 • Vi undviker begreppet “Hållbar utveckling” eftersom det antyder att “utveckling” är viktigare än att skydda naturen.
  Vi väljer istället: “Återbildande utveckling”

Printemps Retournera – Våren återvänder alltid!

 

 

Lämna en kommentar:

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.