Audiens för Johan Skyberg – LudoSport Gothenburg


“LudoSport ljussvärdsfäktning är en idrott där man duellerar med ljussvärd som består av ett metallskaft och ett lysande plastblad. Idrotten har sitt ursprung i Milano, Italien, år 2006 och har spridit sig till många länder i Europa och Amerika, inklusive Sverige.” – LudoSport Sweden webplats Furst Frei gav audiens för Johan Skyberg – representant för … Continue reading Audiens för Johan Skyberg – LudoSport Gothenburg

Företräde för heraldiker Stefan Bede – med anledning av Internationella Heraldikdagen


Internationella Heraldikdagen inträffar den 10 juni, med syftet att uppmärksamma heraldiken som konstform och vetenskap. Idén till dagen kom från ett polsk heraldiskt sällskap. Datumet valdes till åminnelse av den dag – 10 juni 1128 – då Gottfrid av Anjou inför äktenskapet med  Henrik I av Englands dotter, fick en särskilt dekorerad sköld av kungen: … Continue reading Företräde för heraldiker Stefan Bede – med anledning av Internationella Heraldikdagen

Lorenzburgs Prinsverk söker nya medarbetare


Välkommen på inledande information i Kronhuset! Du som vill bidra med din kompetens långsiktigt i utvecklingen av Furstendömet Lorenzburg är mycket välkommen att anmäla deltagande på det inledande informationsmötet i Kronhuset den 18:e juni kl 18. Insläppet sker 17:40 – 17:58 på Västra Gaveln som vätter mot Kronhusparken.  Medtag gärna ditt CV och några funderingar … Continue reading Lorenzburgs Prinsverk söker nya medarbetare

Audiens för Margaretha Häggström – forskningsprojekt om utopiska framtider


“Idén om utopiska framtidsbilder har varit ett ämne jag har velat jobba med länge. Ungdomar idag behöver få en känsla av medbestämmande och hopp inför klimathot, krig , pandemier och annat som är en del av deras vardag och som många unga idag har ångest över. Att få fundera över hur framtiden kan se ut … Continue reading Audiens för Margaretha Häggström – forskningsprojekt om utopiska framtider

Pridemånaden


Under juni månad firas Pridemånaden i världens demokratier, som en del av ett pågående medborgarrättsligt arbete mot diskriminering av människor som identifierar sig som HBTQI (homo-, bi-, transsexuell, queer och intersex). Priderörelsens namn kommer från det engelska ordet för “stolthet”, som en motrörelse för den påtvingade skam och stigmatisering som många från dessa grupper upplevt. … Continue reading Pridemånaden

Företräde för Arternas Ambassad Viskan – Borås


Arternas Ambassad uppstår i skärningspunkten mellan konst, aktivism och folkbildning. Genom ambassadörsprogrammet får kandidaten välja en art att lära sig mer om, för att sedan representera den i världen. Det måste inte vara en hotad art, även oälskade eller “invasiva” arter som råttor, fästingar och parkslide behöver någon som för deras talan. Den allra första … Continue reading Företräde för Arternas Ambassad Viskan – Borås

Med anledning av skjutningen i Oslo


Furstefamiljen och jag vill framföra vårt djupa deltagande med anledning av det fruktansvärda dådet i Oslo. Attacken på queera personer är ett angrepp på oskyldiga människor, liksom på de öppna och fria samhällen som är så unika i världen. Men regnbågsgemenskapen är bred och livskraftig, med medlemmar ur HBTQ+ samt familjer, vänner och allierade. Tillsammans … Continue reading Med anledning av skjutningen i Oslo

Trevlig midsommar önskar Storfurstendömet Lorenzburg


Det sägs att midsommar är den mest magiska högtiden på året! Älvorna smyger närmre människobarnens husknutar, trollen fäster lindblom och kaprifol i svanstoppen och näcken spelar på felan så kaskader av toner rinner ut i forsen och vidare mot havet. De som ska bege sig ut på nattligt blomsterplockande bör nog stoppa något i öronen … Continue reading Trevlig midsommar önskar Storfurstendömet Lorenzburg