Anki von Kringeltreu utses till Friherrinna för sitt arbete i nationens tjänst

Anki von Kringeltreu utnämns till friherrinna i Furstendömet Lorenzburg, som tack för sitt arbete som en av nationens ledargestalter. Den nyutnämnda Friherrinnan har med regelbundenhet verkat som spindel i nätet för att samla människor samt underlätta kommunikationen mellan medborgare och andra.

Familjen medges föra en vapensköld komponerad av Prins Frei: På blå botten en cirkel av guld uppå vilken en medsols vänd silverne snigel förandes en gyllne krona på ryggen. Allt under friherrlig krona. Sammaledes medges ett sigill uppvisande ovan nämnda cirkel och snigel allt omgärdat av texten ”Märchens mühlen mahlen langsam, aber sicher – Sagans kvarnar maler långsamt men säkert.”

 Hans Serena Höghet och Milda Härlighet, Prins Freï av Lorenzburg, Beskyddare av de Förtryckta och Försvarare av Frihet, Den Dundrande Tronen, Lorenzburgs Hemliga Källa och Orubbliga Grundval; Till alla Våra älskade undersåtar, till Våra allierade och mest omhuldade vänner, Till alla de Jordiska Rikens Prinsar, och till alla de som dessa handlingar må komma till del: Hälsningar!

Låt det vara känt att det är vår vilja och befallning att en person som gjort mycket gott för riket nu må upphöjas till Friherinnas värdighet och namn. Den nyutnämnda Friherrinnan skall vara känd i Lorenzburg under namnet:

Anki von Kringeltreu

Vivat, Prosit Tibi!

VI STADFÄSTER ALLA DESSA BESTÄMMELSER under vårt sigill på denna 27:e dag i juni i det lyckosamma året Tvåtusen och Sjutton. Om vad sålunda förekommit länder detta till bevis, må det vara allom till glädje!

litet Prinssigill

Your thoughts are welcome:

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.