Furstliga födelsedagsgratulationer till första adjutant general Paulina Palm


Det furstliga hovet sänder sina hjärtevarmaste födelsedagsgratulationer till vår kära medarbetare första adjutanten general friherrinnan Paulina Palm. Första adjutant Palm har tjänstgjort som Prins Freis adjutant i drygt ett och ett halvt år och redan gjort sig uppskattad för sin lojalitet, initiativrikedom och sina ledarskapskvalitéer. På Hans Furstliga Höghet Prins Freis nådiga uppmaning vill jag … Continue reading Furstliga födelsedagsgratulationer till första adjutant general Paulina Palm

18 september 2021: Pilgrimsvandring i Lorenzburg


Fotot ovan med tillåtelse från fotograf: HP Skoglund  Uppdatering: Vädret förutspås bli omväxlande soligt och molnigt “Nu går vi vidare” – en mikro-pilgrimsvandring efter pandemin datum: 18 september 2021 plats: start i Lorensbergsparken kl: 14:00 – 16:00 frågor: frej.von.fraahsen@gmail.com Konst- och kulturprojektet Lorenzburg och föreningen KNUT bjuder in till en performance/pilgrimsvandring i mikroformat. Vid samlingen på … Continue reading 18 september 2021: Pilgrimsvandring i Lorenzburg

H.F.H. Prins Frei representerar Lorenzburg med invigning av Rosa Villan i Kungsbacka


Söndagen 13 juni arrangerades Urban Garden Day i Kungsbacka i Hallands län. Under dagen visade Kungsbackaborna upp sin konst och sina trädgårdar för allmänheten. Bakom arrangemanget stod föreningen Kulturella Byrån. Hans Furstliga Höghet Prins Frei var inbjuden för att inviga den så kallade Rosa Villan – ett framtida center och mötesplats för konst och kultur. … Continue reading H.F.H. Prins Frei representerar Lorenzburg med invigning av Rosa Villan i Kungsbacka

Delta med en novell i 2021 års novellsamling – Våren Återvänder!


Våren kommer alltid åter! Nu har vi passerat deadline för årets novell-utlysning. Du kan hitta bidragen här: Våren återvänder 2021 års noveller! Förra årets novellsamling, Lorenzburgs Octamerone (gå till länken för att läsa mer om förra årets projekt), efterlyste berättelser där situationen med Covid-19 utgjorde fonden. Hela samlingen var en homage till Giovanni Boccaccios berättelsecykel … Continue reading Delta med en novell i 2021 års novellsamling – Våren Återvänder!

Lorenzburg skriver under den mikronationella deklarationen om god ekosystemisk förvaltning


Den 13 december 2020 undertecknade Lorenzburg en mikronationell deklaration för att skydda, bevara och förvalta ekosystemen som människan är en del av. Deklarationen återges i dess helhet nedan. Resolutionen antogs vid MicroCon 2017 i Atalanta – Georgia, USA  deklarationen för ett gott förvaltande av ekosystemen Det globala samfundet av mikronationer, småländer och aspirerande stater, som … Continue reading Lorenzburg skriver under den mikronationella deklarationen om god ekosystemisk förvaltning