Ordenstecken för Lorenzburgs Flammande Orden


Vi är mycket glada över att kunna meddela att Ordenstecknen för Lorenzburgs Flammande Orden har färdigställts och anlänt idag. 50 tecken väntar på att utdelas till framstående medborgare, utländska stadsöverhuvuden och andra som stödjer eller utför särskilt stora gärningar för nationens skull. Lorenzburgs Flammande Orden är nationens högsta utmärkelse, en direkt referens till Lorenzburgs urgamla … Continue reading Ordenstecken för Lorenzburgs Flammande Orden