Virgo Gradalis – Graalsjungfru Cecilia Hardestam


Den som blir medborgare i Lorenzburg får samtidigt det mytologiska utrymmet att anta en annan gestalt för sina resor i sagorna. Någon väljer att vara en Jätte, en annan väljer att vara Hovnarr, Trollkarl eller Riddare. Medborgarskap i sagonationen inbjuder också till reflektion över en egna essensen. Vem skulle du vara om du hade chansen att … Continue reading Virgo Gradalis – Graalsjungfru Cecilia Hardestam