Den kommande helgen 9 -10 maj bjuder det nystartade Institutet för Spekulativ Folklivsforskning in allmänheten till att delta i en dramatisering av den urgamla Värmländska och Lorenzburgska traditionen att fira Sankt Peregrins dag.

Sankt Peregrinus helgondag infaller den 16 maj och i södra Sverige var detta märkesdag för potatissättningen. I Lorenzburg och närområdena var det dagen för säsongens första betesgång för boskapen. I samband med detta uppstod traditionen att gå en sorts ceremoniell skallgång i markerna och ropa ”Peregrinus, bind dina hundar!”, varmed man trodde sig kunna skrämma bort vargar som annars kunde döda kreaturen. Denna ritualiserade iscensättning är en så kallad apotropeisk, från grekiska ἀποτρόπαιος, apotropaios, “avvärjande”, magisk handling där man hoppas kunna mota bort det farliga.

Nu vill institutet bjuda in deltagare att medverka i en kort film som beräknas bli 1 – 2 minuter när den är färdig.  Vi räknar med att det tar högst två timmar och fika och trevligt umgänge med fysiskt avstånd i närmiljö finns

Kontakta Furst Frei senast torsdag 6 maj om du vill delta: frej.von.fraahsen@gmail.com

Glad Sankt Peregrins dag i förskott, akta er för vargen!