Internationella Modersmålsdagen – Samiska


Idag är det FN’s internationella Modersmålsdagen och då vill vi särskilt uppmärksamma ett av Sveriges officiella språk, Samiskan: Samiska (Sámegielat eller sámigiella på nordsamiska) är en grupp av flera språkvarieteter som hör till den finsk-ugriska språkgruppen. De samiska språkens utbredningsområde utgörs av Sameland, det vill säga de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland samt Kolahalvön i Ryssland. Antalet samisktalande har uppskattats till omkring 23 000 personer, varav 12 000 i Norge, … Continue reading Internationella Modersmålsdagen – Samiska