Det där med titlar och tilltal…


Det där med titlar och tilltal…

I ett berättelseprojekt som “Furstendömet Lorenzburg” uppmuntras deltagarna att placera sig själva i sagans värld. Vilka skulle de vara om de “översatte” sig till sagoversionen av den de är till vardags? Någon kanske skulle föreställa sig själv som en jätte, någon annan har bilden av sig själv som en eterisk älva. Eller kanske en Punkälva? … Continue reading Det där med titlar och tilltal…