Att lära sig Prinsens yrke del två – Noblesse Oblige för ett nytt årtusende


”Noblesse Oblige” betyder att adelskap (social position, privilegier, makt, rikedom osv) medför ett ökat samhälleligt ansvar. Traditionellt har det ansetts att privilegier kommer till priset av plikt och ansvar gentemot dem som är mindre upphöjda eller mindre resursstarka.

Att lära sig Prinsens yrke – del ett “Legitimitet”


Vad innebär det egentligen att vara en Prins under tjugoförsta århundradet? Vilka minimikrav måste man uppfylla för att kvalificera sig till titeln? Vilka källor av legitimitet kan man ösa ur för att göra anspråk på ställningen? Vilka privilegier och, kanske viktigare, skyldigheter följer med Prins-skapet? Handlar det om en legitimerande metafysisk essens som uppfyller Prinsen vid födsel … Continue reading Att lära sig Prinsens yrke – del ett “Legitimitet”