Logga nylorenzburg

Nya namn för Prinsen av Furstendömet Lorenzburg godkänns av PRV.

Tisdagen den 16 juni meddelar Patent- och Registreringsverket att man godkänt den ansökan om namnändring som Göteborgsbaserade performance-konstnären Frej Tiljander, numera Prins Beau Freï Jean-Seraphine Baltazar av Furstendömet Lorenzburg, lämnade in i slutet av april i år.

Tidigare i år utropades stadsdelen Lorensberg i Karlstad till det självständiga Furstendömet Lorenzburg – en ny mikronation som höjer baneret för individens frigörelse och mänskliga rättigheter. Furstendömet är ett omfattande konstprojekt som ska involvera boende i stadsdelen för att manifestera hållbarhet, fantasi och en kollektiv identitet som inte stänger någon ute. Nationens motto är ”Sluta vara som folk, var dig själv!”.

Nu har performance-konstnären och Prinsen Frej Tiljander lagligt ändrat sitt namn hos Patent- och Registreringsverket:

”Jag var nyfiken på om man kan lära sig att vara Prins precis som man lär sig vilket annat yrke som helst” säger Prins Freï. ”Att byta namn till någonting som klingar lite mer furstligt är en viktig del i processen för att få respekt för min nya titel.”

Furstendömet Lorenzburg är ett konstprojekt som hoppas åstadkomma verkliga förändringar både i närmiljön och internationellt. Prins Freï har visioner både för sevärdheter i den nya nationen och för en hållbar urban odling i stadsdelen:

”På våra breddgrader är vi inte så bra på det där som kallas ”Community” på engelska. Svenska språket saknar ett adekvat ord för att inrymma det engelska ordets betydelse av samvaro, grannskap och solidaritet” säger Prinsen. ”Som Prins av en mindre nation vill jag undersöka nya former för gemenskap och då passar det ju bra med ett storskaligt kollektivt odlande i stadsmiljön.”

Prins Freï hoppas att ändringen av förnamnen bara är ett första steg i förvandlingen till Prins:

”Nästa steg är att försöka byta efternamn till ’von Fräähsen zu Lorenzburg’ men det blir knivigare eftersom Patent- och Registreringsverket inte medger namn med von … … än…” avslutar Prins Freï.

Om mikronationer: Mikronationer är mindre, eller fiktiva, stater som hävdar självständighet med varierande grad av seriositet.

F rosa