Oriflammen – Värmländska Lorenzburgs flagga

Oriflamme (Lorenzburgs Flamma) är Lorenzburgs röda och gyllene flagga. På nationens flagga syns Lorenzburgs symboliska krönta ärta mot en röd bakgrund som är beströdd med små kronor. Motivet är en påminnelse om sensmoralen i sagan om Prinsessan på Ärten: även riktigt små ting som ärtor och mini-nationer, kan åstadkomma stora och goda förändringar.

Oriflammen, Lorenzburgs Flamma, är inspirerad av den fornfranska, och numera aldrig använda, riksfanan som också kallades Oriflamme. Här nedan ett citat, hämtat från Wikipedia, om den ursprungliga Oriflamme:

Oriflamme (guldflamma) var en fornfransk riksfana, bestående av en mindre, röd sidenduk, fäst på en lans av förgylld koppar. Dess utseende torde i övrigt ha växlat under olika tider och den uppges ha haft flera uddar och inne på duken ha varit försedd med gyllene stjärnor eller lågor. Oriflammen var ursprungligen klostret Saint-Denis kyrkofana och fördes till en början av klostrets skyddsherrar, grevarna av Vexin. Sedan detta grevskap 1082 blivit förenat med kronan brukade de franska konungarna, när de drog ut i krig, ur abbotens i Saint-Denis händer högtidligt ta emot fanan och anförtro den åt en edsvuren fanbärare. I slaget vid Azincourt 1415 stupade den siste oriflammebäraren, och själva fanan torde då ha fallit i engelsmännens händer. När Ludvig XI 1465 drog ut i krig mot Burgund, hämtade han en oriflamme i Saint-Denis, men senare omtalas inte detta bruk. I ett inventarium från 1536 omtalas denna riksfana som en antikvitet.”

Stora Riksvapnet

Stora riksvapnet är en enande symbol för alla Lorenzburg i alla länder. Skölden är kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller  furstehusets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller i rött fält en av guld öppen krona över en ärta av guld. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller i blått fält en av silver öppen kröna över en pärla av silver.

Huvudskölden är krönt med en furstlig krona.

Sköldhållare är två med furstlig krona kränta heraldiska pantrar, med eld ur alla kroppsöppningar. Sinister panter hållandes en lans av guld med en  Mariflammen som fana, dexter panter hållandes en lans av guld med Oriflammen som fana. Pantrarna står på ett postament av guld.

Det hela omges av ett med furstlig krona krönt hermelinsfodradt vapentält i rött med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld. Basen på vapentältets kupol omges av en hermelinbräm med fem synliga flikar, liknande den som återges på furstliga kronor. 

Lilla Riksvapnet

Lilla Riksvapnet är en enande symbol för alla Lorenzburg i alla länder.

Skölden är kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar. Sköldens första och fjärde fält innehåller i rött fält en av guld öppen krona över en ärta av guld. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller i blått fält en av silver öppen kröna över en pärla av silver.

Huvudskölden är krönt med en furstlig krona.