Lorenzburgs Musikinnovatorium 

Kulturen, både den kollektiva och det privata utövandet, är viktig för Lorenzburg. Innovatoriet är Lorenzburgs svar på andra nationers musikkonservatorium, akademier och universitet. Vi tror på att konst och kultur har en viktig roll att spela i ett modernt och innovativt samhälle. Vision och dådkraft stagnerar utan en bred och djup grogrund där idéer kan få fäste och blomstra. Innovatoriet är en plats där traditioner levandegörs och bevaras men, framförallt, även en plats för experiment och utvecklandet av ny ton och musik. Kontakta oss om du vill delta i arbetet med Musik-innovatoriet.

Emblemet för innovatoriet är Furste Freïs initial tolkad som en F-klav krönt med furstlig krona.