Institutionen för Humaniora och mänskliga vetenskaper

De kunskaps-discipliner som kallas Humaniora är viktiga för Lorenzburg. Hit räknas etnologi, filosofi, historia, idéhistoria, estetik, konstvetenskap, retorik, språk, litteraturvetenskap, sociologi, pedagogik, kulturantropologi, psykologi och religionsvetenskap. Individens positiva förståelse för sig själv och sitt sammanhang är själva fundamentet för ett hälsosamt och innovativt samhälle. Därför är Lorenzburg en passionerad förespråkare för den kunskapsform som klassiskt kallats “bildning”. Där naturvetenskaperna inbjuder till en djupare förståelse av naturen och kosmos så bjuder humanioran oss att reflektera över oss själva, vår historia, samtid och framtid.