SVENSKA AKADEMI

Lorenzburgs Akademi för Konsterna, Arkitektur och de Estetiska Vetenskaperna samlar alla estetiska discipliner, utom musik, under ett och samma banér. I nationen förstås konstarterna som verktyg för att bryta ny kognitiv och kulturell mark. Konstarterna är sinnliga vetenskaper som lär oss att se, höra och interagera med världen och varandra på ett djupare och mer meningsfullt sätt. Akademin är hängiven uppgiften att verka för innovation och expansion inom alla konstarter.

.