Sankt Peregrinus helgondag infaller den 16 maj och i södra Sverige var detta märkesdag för potatissättningen. I Lorenzburg och närområdena var det dagen för säsongens första betesgång för boskapen. I samband med detta uppstod traditionen att gå en sorts ceremoniell skallgång i markerna och ropa ”Peregrinus, bind dina hundar!”, varmed man trodde sig kunna skrämma bort vargar som annars kunde döda kreaturen. Denna ritualiserade iscensättning är en så kallad apotropeisk, från grekiska ἀποτρόπαιος, apotropaios, “avvärjande”, magisk handling där man hoppas kunna mota bort det farliga.

I Lorenzburg kan dagen firas med upptåg där människor utklädda till vargar går i procession framför en person som ropar den traditionella uppmaningen till Sankt Peregrinus att binda sina “hundar”.

Historiker anser att Sankt Peregrinus själv var en missionär som hade sänts till landsbygden i i Gallien. Martyrologium Hieronymianum säger att han torterades och halshöggs för sin tros skull. På 800-talet omstöpte prästerna i Auxerre denna lokala martyr till den första biskopen i sin stad.