Medborgare Ciniz Jansson utnämns till Hovnarr!

Medborgare Ciniz Jansson har ansökt om, och beviljats, anställning som officiell Furstlig Hovnarr. Positionen är på livstid och den nyutnämnda narren kommer att vara verksam under namnet Grevinnan Svinatuta.

Samtidigt skapar Prins Freï värdigheten Dårgreve och Dårgrevinna för de främsta inom narrarnas skrå. Dessa ska ha samma värdighet som Greve och Grevinna i Lorenzburg. En särskild heraldisk rangkrona har tagits fram som tecken på den nya titeln.

Dårgreve

Hovnarr