Furstendömet Lorenzburg är en nation med och utan gränser.

I Lorenzburg arbetar vi för att skapa och stärka Det goda grannskapet. Detta genom en serie konkreta workshops där deltagarna får möta konstnärer, föreläsare och inspiratörer.

Den fysiska utbredningen sammanfaller med alla platser som bär namnet Lorensberg, men det sanna Lorenzburg är en idénation utan gränser. I denna idénation tas alla emot utan urskiljning – sålänge de är snälla. Furstendömet Lorenzburg är ett utpräglat anti-jante-initiativ. Nationen firar det karnevaliska och majestätiska i alla människor, och alla är välkommen som medborgare oavsett etnicitet, livsåskådning eller tidigare historia. Departementet för Öppna Gränser har till uppgift att bevaka att ingen vänds bort: Kom som du är, bli den du vill vara!