Tack ni som kom och deltog i pilgrimsvandringen

Ami Skånberg Dahlstedt och Prins Frei av Lorenzburg närvarade vid ABUNDANCE 2019 dansfestival i Karlstad. Efter en kort introduktion till japansk Suriashi (stiliserad gångstil för dans och teater) och till Furstendömet Lorenzburg, inbjöds publiken att delta Lorenzburgs traditionella långsamma pilgrimsvandring. I år genomfördes vandringen i närliggande Karlstads centrum. Det kraftiga regnet gjorde att promenaden som brukar ta 90 minuter fick avbrytas efter ungefär 10.