Kronstången är en trästång eller frihängande bjälke som brukade hängas från taket, tvärs över rummet och över huvudhöjd, i forna tiders torp och stugor. Den användes inte främst för att hänga saker på (tex brödkakor eller kläder) utan användes främst som en ceremoniell gräns mellan utsidan och insidan. Den ofta rikt utsmyckade stången brukade hänga en liten bit innanför dörren och det var underförstått att ingen skulle passera den utan att vara inbjuden att göra det.

Kronstången hade en ceremoniell funktion för att markera var själva hemmet började. Utrymmet på andra sidan stången var heligt, tryggt och okränkbart. I Lorenzburg var Kronstången ofta praktfullt utsmyckad med stiliserade djur eller drakar. Även idag påträffas Kronstänger i Lorenzburgska hem där man vill levandehålla traditionerna. Ofta ristas alla familjemedlemmarnas namn, och lyckosamma eller skyddande symboler, in på Kronstången, som sedan kan gå i arv i generationer.

Exemplet nedan är snidat av den hälsingländska konstnären Erik Westberg.

Modern Kronstång snidad av Erik Westberg
Modern Kronstång snidad av Erik Westberg
Traditionell Kronstång - hantverkare okänd
Traditionell Kronstång – hantverkare okänd