Oriflamme (Lorenzburgs Flamma) är Lorenzburgs röda och gyllene flagga. I den slutgiltiga versionen av nationens flagga syns Lorenzburgs symboliska krönta ärta mot en röd bakgrund. Flaggan kan också bäras som fana och då alltid i en tretungad variant med en omgivande bård av guld (Gult) och en blå silkestofs i änden av varje tunga. Det går också bra att flagga med fan-varianten av Oriflammen...

Oriflammen, Lorenzburgs Flamma, är inspirerad av den fornfranska, och numera aldrig använda, riksfanan som också kallades Oriflamme. Här nedan ett citat, hämtat från Wikipedia, om den ursprungliga Oriflamme:

”Oriflamme (guldflamma) var en fornfransk riksfana, bestående av en mindre, röd sidenduk, fäst på en lans av förgylld koppar. Dess utseende torde i övrigt ha växlat under olika tider och den uppges ha haft flera uddar och inne på duken ha varit försedd med gyllene stjärnor eller lågor. Oriflammen var ursprungligen klostret Saint-Denis kyrkofana och fördes till en början av klostrets skyddsherrar, grevarna av Vexin. Sedan detta grevskap 1082 blivit förenat med kronan brukade de franska konungarna, när de drog ut i krig, ur abbotens i Saint-Denis händer högtidligt ta emot fanan och anförtro den åt en edsvuren fanbärare. I slaget vid Azincourt 1415 stupade den siste oriflammebäraren, och själva fanan torde då ha fallit i engelsmännens händer. När Ludvig XI 1465 drog ut i krig mot Burgund, hämtade han en oriflamme i Saint-Denis, men senare omtalas inte detta bruk. I ett inventarium från 1536 omtalas denna riksfana som en antikvitet.”

Lorenzburgs Flammande Orden är nationens högsta utmärkelse, en direkt referens till Lorenzburgs urgamla flagga.

Ordenstecknets framsida avbildar en fyrarmad röd kompassros med gyllene kronor på armarna och röda flammor som springer fram ur korsvinklarna. Ordenstecknets centrum avbildar den krönta ärtan, en referens till sagan om Prinsessan på Ärten, en påminnelse om att även små saker kan uträtta stora ting. Reversen (baksidan) är en fyrarmad kompassros i guld med flammor. Reversens centrum avbildar Prins Freïs furstliga monogram under en furstlig krona. Ordenstecknet bärs i djuprosa sidenband över högra axeln och ska hänga på vänster höft.

IMG_0874.JPG