Jordbruksdepartementet liten

En nation som inte producerar egen mat är bräcklig och beroende av import!

Lorenzburg är ett konst- och kulturprojekt som har kollektiv lek som fokus. Därmed är det inte sagt att vi inte kan åstadkomma viktiga förändringar i närmiljön. Visst, Lorenzburg är ett superlokalt konstprojekt, men vi tänker den knäppa tanken att vi kan skapa platsen som en fantastisk plats att bebo och besöka. Utvecklingsdelen i konstprojektet blir en plattform för lokal produktion och innovation. Lorenzburg strävar efter att bli en god förebild för  hur konstnärer kan arbeta med platsrelaterade utvecklingsprojekt.

Ett nytt samarbete kommer snart att ingås för att påbörja odling i den urbana miljö som Furstendömet Lorenzburg innebär. Ett kollektivt odlande av offentliga ytor innebär både en gemensam resurs att nyttja och en aktivitet att samlas kring. Visionen är att alla offentliga planteringar, lekparker och liknande enbart ska ha ätliga växter. Sedan vi skrev på Alcatraz Klimatavtal i början av 2016 vill vi också uppmuntra initiativ för urban biodling och andra  åtgärder för att skydda vilda pollinerande insekter.

Medieval Illuminated Manuscript