Jordbruksdepartementet liten

En nation som inte producerar egen mat är bräcklig och beroende av import!

Projektet fokuserar också på Plats och varumärke och Det lokala perspektivet i en global samtid. Genom ett aktivt och riktat arbete lägger projektet grunden till varumärket Lorenzburg, en plats att befolka och besöka. Utvecklingsprojektet blir en plattform för lokal produktion och innovation. Projektet strävar efter att bli en god förebild för  hur konstnärer kan arbeta med platsrelaterade utvecklingsprojekt. Projektet har ett starkt fokus på hållbarhet ur ekonomisk, kulturell och socialt perspektiv.

Ett nytt samarbete kommer snart att ingås för att påbörja odling i den urbana miljö som Furstendömet Lorenzburg innebär. Ett kollektivt odlande av offentliga ytor innebär både en gemensam resurs att nyttja och en aktivitet att samlas kring. Visionen är att alla offentliga planteringar, lekparker och liknande enbart ska ha ätliga växter. Sedan vi skrev på Alcatraz Klimatavtal i början av 2016 vill vi också uppmuntra initiativ för urban biodling och andra  åtgärder för att skydda vilda pollinerande insekter.

Medieval Illuminated Manuscript