Program


Event, föreläsningar, workshops

Alla evenemang är gratis men det kan finnas begränsade platser så det är bäst att anmäla sig i förväg till programpunkterna nedan. Anmälan öppnar ungefär en månad före evenemangsdatumet.

Information om föreläsare fylls på i takt med att ny information finns. Prenumerera på bloggen, på första sidan, så får du påminnelser när det uppdateras.

error: Content is protected !!