Att lära sig Fursteens yrke del två – Noblesse Oblige för ett nytt årtusende


”Noblesse Oblige” betyder att adelskap (social position, privilegier, makt, rikedom osv) medför ett ökat samhälleligt ansvar. Traditionellt har det ansetts att privilegier kommer till priset av plikt och ansvar gentemot dem som är mindre upphöjda eller mindre resursstarka.