Oreflamme sirlig litenMikronation (efter engelska micronation) eller skenstat (efter tyska Scheinstaat) är fiktiva länder som upprättas, eller utropas, i konstnärligt syfte, i underhållningssyfte, för att locka turister, som affärsverksamhet eller en kombination av dessa.

Furstendömet Lorenzburg är en mikronation som ligger i stadsdelen Lorensberg i Karlstad. Furstendömet startades som ett storskaligt interaktivt kulturprojekt med förtecken av stadsdelsutveckling, hållbarhet och turism. Projektet tillkom med stöd av Karlstads kommun och Region Värmland