Rosa Eques

I Lorenzburg används titeln ”Riddare” för både män och kvinnor. Här är de riddare över hela brädet, oavsett kön! Här nedan en rulla över de personer som utnämnts till riddare i Lorenzburg:

  • Prins Clément av Furstendömet Surland
  • Fru Malena Ernman – för sitt ställningstagande för allas lika värde
  • Friherrinnan Sandra Bittman
  • Herr Mikael Gabrielsson, musiker
  • Friherre Adrian Gindl