PRESSMEDDELANDE 16-06-21Logga nylorenzburgKonstprojekt i stadsdelen Lorensberg i Karlstad beviljas arbetsstipendium.

Under måndagen den 20 juni meddelade Region Värmland att fyra kulturskapare får dela på 250 000 kronor när man fördelar arbetsstipendier till nyskapande kultur. En av stipendiaterna är konstnären Freï von Fräähsen zu Lorenzburg som vill förvandla stadsdelen Lorensberg till en sagonation mitt bland skogspartier och bostadshus.

Projektet, som heter ”Välkommen till Furstendömet Lorenzburg”, vill undersöka hur konst och kultur kan bidra till gemenskap, engagemang och äventyr i grannskapet. Konstnären Freï, som från början är dansare och koreograf, är själv uppvuxen i stadsdelen Lorensberg och för honom är platsen magisk och spännande.

”Det här är ett rent kärleksprojekt”, säger Freï von Fräähsen zu Lorenzburg. ”För mig är inte Lorensberg bara ett lite anonymt och sömnigt bostadsområde! Som barn lekte jag i skogen på andra sidan Kronoskogsgatan, och vi spelade rollspel i gillestugan på helgerna. Det låg ett skimmer av dröm och saga över det hela. Som konstnär kan jag bjuda in andra att delta i leken fast jag är vuxen!”

Idén bakom projektet är att man kan förvandla det vardagliga, och intimt välkända, till någonting oväntat och livskraftigt. Konsten erbjuder en plattform där boende i stadsdelen kan samverka med föreningsliv, studieförbund och andra aktörer för att återupptäcka sin egen närmiljö. Projektets deltagare får möta konstnärer och inspiratörer i en serie workshops med syfte att gemensamt kunna manifestera sagonationen mitt i vardagen.

”Jag fick den här lite galna idén att Lorensberg skulle kunna bli en ännu häftigare plats att bo på”, säger Freï. ”Jag skulle gärna initiera delprojekt för urban odling och tänk om de boende kunde sälja det de odlar i den lokala Konsumbutiken? Efter ett antal djupintervjuer med boende i Lorensberg får jag uppfattningen att man trivs bra generellt men att stadsdelen känns lite anonym, då tänkte jag att man kan fylla platsen med offentlig konst och inbjudande aktiviteter.”

Projektet påbörjas i början av hösten och inbjudan att delta kommer i brevlådan i slutet av sommaren.

”Det är min förhoppning att Lorensbergarna ska bli nyfikna på projektet”, säger Freï. ”Trots förtecken av lek och kreativitet så ligger det en ju seriös tanke bakom. Kan man lära sig att se sitt eget bostadsområde, och sina grannar, som en källa till glädje och samverkan? Kan konst och kultur vara en metod för att skapa varaktig förändring i närmiljön? Framför allt är jag nyfiken på om det finns folk som är lika tokigt förälskade i det sömniga Lorensberg, och det skimrande och härliga Furstendömet Lorenzburg som ligger gömt där bakom!”

Projektet sker i samarbete med Karlstads Kommun, Studiefrämjandet och med stöd av Region Värmland.

F rosa