Lorenzburgs institut för shamanistisk arkeologi

Institutet utforskar utomsinnliga tekniker för att  blottlägga Lorenzburgs historia. Detta genomförs genom att gräva djupare i myt, saga och berättande genom shamanistiska tekniker.