Lorenzburgs akademi för Konsterna, Arkitektur och Estetiska Vetenskaper

Akademin har till uppgift att tillvarata och utveckla de estetiska vetenskaperna, de konstnärliga uttrycken och både nya och gamla strömningar inom arkitekturen.