Lorenzburgs Institut för Spekulativ Folklivsforskning efterforskar traditioner, folktro och folkliga uttryck för kultur. I de fall det finns något glapp – om det saknas en tradition eller berättelse som “borde” finnas – är det institutets uppgift att återskapa eller nyskapa sådana.