Kulturprojekt


Välkommen till Sagolika Lorenzburg – ett kulturprojekt i stadsdelarna Lorensberg och Kroppkärr i hjärtat av Karlstad!

”Att vara kreativ innebär att du sätter din fantasi i rörelse, och detta sätt att använda fantasin har skapat häpnadsväckande resultat för den mänskliga kulturen.”
– Ken Robinson

Lorenzburg är ett kulturprojekt som arbetar med stadsdelsförvandling, kollektivt berättande och grannskapsidentitet. Projektet lånar sig av ”MIKRONATIONENS” form för att ha en lekfull och lustfylld ingång i arbetet. Projektet genomförs med externa konstnärer, boende i närmiljön samt lokala institutioner/ organisationer/ studieförbund/ föreningar. En förstudie har genomförts under 2015 med arbetsstipendium från Karlstads Kommun. I förstudien företogs djupintervjer i stadsdelarna Kroppkärr och Lorensberg, samt undersöktes möjligheterna till samarbete med lokala föreningar för hållbarhet och urban odling.

Kulturprojektet Lorenzburg drivs utifrån tre rubriker:

Kultur – att delta i konst- och kulturyttringar får både individer och kollektiv att växa. Kultur betyder att odla och det gäller även idéer, drömmar, innovationskraft och gemenskap. Kulturprojektet Lorenzburg inbjuder till kollektiv lek, men också individuellt växande, genom att delta i grundandet av en Sagonation i en urban miljö.

Delaktighet – I Lorenzburg arbetar vi för att skapa och stärka Det goda grannskapet. Detta genom en serie konkreta workshops där deltagarna får möta konstnärer, föreläsare och inspiratörer. Delaktighetsprojektet Lorenzburg vill samarbeta med kommunala, regionala och internationella aktörer.

Utveckling – Projektet fokuserar också på Plats och varumärke och Det lokala perspektivet i en global samtid. Genom ett aktivt och riktat arbete lägger projektet grunden till varumärket Lorenzburg, en plats att befolka och besöka. Utvecklingsprojektet blir en plattform för lokal produktion och innovation. Projektet strävar efter att bli en god förebild för  hur konstnärer kan arbeta med platsrelaterade utvecklingsprojekt.

Projektets aspekt av grannskapsutveckling åstadkoms genom att den erbjuder en plattform för möten. Där kan deltagarna lära känna varandra, inventera grannskapets resurser (både materiella och immateriella) samt komma samman i meningsfulla aktiviteter för att arbeta superlokalt med demokratifrågor och delaktighet gällande den egna närmiljön.

Projektet syftar specifikt till att arbeta med utveckling av grannskaps-kultur. Till sin hjälp använder projektet en ramberättelse: det alldagliga bostadsområder Lorensberg förvandlas till det spännande och magiska Furstendömet Lorenzburg. Konst, Fantasi och Saga används som en lekfull metod för att arbeta med allvarliga frågor som medbestämmande, lokal gemenskap, trygghet,innovation och entreprenörsskap. Projektets framgångsgrad kommer att mätas dels i deltagarnas upplevelse av ökat medbestämmande, ökad trygghet i närmiljön, samt inventering av projektets vikt när det kommer till att inspirera till starten av nya företag, och ökning av innovationskapitalet efter avslutat projekt. Detta kommer att utvärderas genom generella enkäter och ett antal djupintervjuer.

Projektet är första delen av ett flerårigt projekt. I denna första fas samarbetar närboende, samt övriga aktörer, för att inspirera och inventera och för att skapa sammanhang. I projektets senare faser kommer vi att ansöka om större Eu-medel för att förhoppningsvis kunna vidareutveckla modellen och göra den tillgänlig för andra regioner.