Vi har den stora glädjen att meddela att den 4 juni 2017 har Furstendömet Lorenzburg och Storhertigdömet Flandrensis upprättat diplomatiska relationer.

Om Storhertigdömet Flandrensis

Storhertigdömet Flandrensis är en Antarktisk mikronation med högkvarter i Belgien. Från början startade nationen som en tillfällig hobby år 2008 av en grupp vänner. Idag är Flandrensis en ett ekologiskt mikronationsprojekt med nära 500 medborgare fördelat över 53 länder. Mottot är “Inga Människor, Enbart Natur!” Flandrensis menar sig vara den enda nationen i världen som inte vill att dess land skall bebos av människor. Mikronationen är utspridd över fem mindre öar i Antarktis och man har ingen egentlig ambitions att få internationellt erkännande, man menar att budskapet är viktigare än självutropad suveränitet.

 

Besök Flandrensis hemsida för mer information