Storfurstendömet Lorenzburg och Konungariket Unixploria har ingått diplomatiska förbindelser. Här nedan följer information frn Unixplorias hemsida:

Konungadömet Unixploria är ett land som ligger inom Sveriges gränser; en nation inom en nation. Hela idén med att grunda ett land började dock först som en tankens lek.

I likhet med många andra mikronationalister ville vi undersöka hur man skulle kunna gå tillväga för att skapa ett eget land. Vi läste på och funderade över vilka egenheter vårt rike skulle ha. Statsskick, ekonomi och kultur stod i fokus under denna process. Efter denna inledande fas började vi sakta men säkert att bilda en statsapparat. Flagga, kulturell egenart, religiös tillhörighet och annat som hör till ett land tillkom i rask takt.

Som nationsbyggare måste jag ibland fråga mig själv varför jag fortsätter att formge flaggor, skapa hymner och bilda regeringar. Det betyder inte att jag har avvisat mitt gamla land. Jag kunde inte ha grundat Unixploria om jag inte haft turen att bo i en del av världen där grundläggande frihet fortfarande härskar. Sverige kommer alltid att vara mitt hemland, ingenting kan någonsin förändra det. Jag har emellertid även skapat mitt eget rike, min egen sfär utan att någonsin ta till vapen eller ens höja min röst. De två konungarikena Sverige och Unixploria lever i ett tillstånd av lycklig samexistens.

På ett sätt bygger vi alla länder i syfte att göra saker bättre. Vi bygger riken som vi önskar skulle existera. Dessutom finns det ingen verklig skillnad förutom de rent kvantitativa mellan en makro- och en mikronation. Om vi ​​var 300 miljoner människor förenade under en flagga skulle vi säkert kunna göra anspråk på självständighet och bilda ett land, varför då inte göra det även om man bara är 10, 5 eller 1 person (er)?

Varför grunda ett eget land?

Från början har våra avsikter och belöningar varit inriktade på friheten att bygga en stat där vår familjs värderingar, traditioner och historia kunde komma till sin rätt. Vi kände inte att våra makroländer erbjöd detta fullt ut och beslutade oss därför för att utropa vår självständighet.

När det gäller kunglig härstamning kan man hävda att all världens kungliga familjer är kungliga eftersom någon bestämt sig för att göra dem till just det, kanske beroende på historiska omständigheter. (Jag kommer osökt att tänka på Sveriges nuvarande kungahus, Bernadotte.)

Vi är ett valrike. Vårt kungahus är i likhet med andra kungahus valda av vårt folk. Trontillträdet skedde under pompa och ståt, och monarkens roll är oerhört viktig för vårt rike. Ja, faktum är att regenten faktiskt är staten Unixploria.

Konungariket Unixploria är också en vision, en dröm som inget jordiskt land ännu har uppnått. Vi är ödmjuka i rollen att vara ett rättesnöre i en värld som ibland saknar både inspiration och idéer. Precis som de valda kungarna och drottningarna i de uråldriga småkungariken som nu förlorats i historien, tror vi fortfarande att det som gör en stor kung eller drottning är en fråga om ett arv bestående av ära och etisk kompass som pekar på goda gärningar.

Montevideokonventionen

Ett mikroland kan söka stöd från olika konventioner, t.ex. Montevideo-konventionen. Den säger att man bör ha uppnått följande för att få kalla sig ett oberoende land:

1. en permanent befolkning

2. ett tydligt definierat territorium

3. en regering, samt

4. förmåga att ingå relationer med andra stater.

Vidare sägs i artikel 3 att “Ett lands politiska existens är beroende av erkännanden från andra oberoende stater.” (Montevideo-konventionen, 1933).

Konungariket Unixplorias flagga

Motto
Vårt rikes officiella motto är “Drömmar bor här.” Konungens valspråk är “In Sapientia Libertas.” (“I visdom frihet”).

Självständighetsdag
8 augusti.

Vi skulle kunna hävda att konungariket Unixploria har funnits sedan våra anfäder först kom till Norden vilket skedde för cirka 5000–7000 år sedan enligt DNA-tester. Vårt lands mikronationella tillblivelse är dock en ganska modern företeelse. Vårt mikroland grundades den 8 augusti 2006 A.D. Vi har varit närvarande på Internet sedan den 15 oktober 2015 A.D.

Huvudstad
Starkhamn

Regeringform
Unixploriansk upplyst monarki.

Officiella språk
Svenska och engelska är våra officiella språk. Vi använder dock engelska som ett de facto-språk i våra digitala hemvister.

Valuta
Unixploriansk Vitten (UVI). 1 Vitten = 100 fjordingar. UVI styrs av den svenska kronkursen.

Ekonomi
Vi har en blandad (grön) ekonomi, ett system som blandar marknadsekonomi med delar av statlig inblandning.

Vi tror på en fri marknad, men inte till vilken kostnad som helst. Vissa regler är nödvändiga för att förhindra oligarkiska tendenser. Vidare behövs en ganska omfattande miljölagstiftning för att skydda såväl natur som naturresurser.

Vi tror också att en allmän och skattefinansierad sjukvård är en hörnsten i alla civiliserade samhällen. Vi använder oss av en progressiv beskattning; ju mer du tjänar, desto mer bidrar du till samhället.

Demonym
Unixplorian, Unixploriansk.

Religion
Vår kultur, lagstiftning och traditioner är starkt påverkade av kristen kultur och idétradition. Den Unixplorianska kyrkan är vår statskyrka, men vi välkomnar alla som är villiga sökare. Vårt konungarike har genomgått flera skiften i religionstillhörighet genom tiderna, men har varit en kristen nation under de senaste 1200 åren.

Område
0,001307 km² i det egentliga Unixploria samt oändliga områden med koloniala besittningar.

Befolkning
Okvantifierade medborgare.

Klimat
Tempererat med kalla vintrar och svala, delvis molniga somrar. Dock alltid ljusa utsikter.

Tidszon
UST, Unixploriansk Standard Tid (+ 1,0 timmar GMT).

Datumformat
DD.MM.ÅÅÅÅ.

Unixplorias stora riksvapen

Läs mer på Konungariket Unixplorias hemsida