Lorenzburg har, den fjortonde september 2015, ingått diplomatiska relationer med Furstendömet Aigues-Mortes.

“Välkommen till Aigues-Mortes, furstendömet där man lever ett liv i rosa”
Aigues-Mortes är en stad i Languedoc-Roussillon i södra Frankrike. År 2010 hade Aigues-Mortes 8116 invånare. Orten är en gammal befäst stad uppförd enligt en strikt rutnätsplan inom en kvadratisk ringmur med ett flertal vakttorn. Aigues-Mortes är en mikronation som, på initiativ av det lokala näringslivet, tillvaratar den lokala kulturen och verkar för lokal produktion. Statschefen är H.S.H. Prins Jean Pierre IV, gift med H.S.H. Prinsessan Olivia-Eugénie.

Aigues-Mortes är en stad i Languedoc-Roussillon i södra Frankrike. År 2010 hade Aigues-Mortes 8 116 invånare. Orten är en gammal befäst stad uppförd enligt en strikt rutnätsplan inom en kvadratisk ringmur med ett flertal vakttorn.

Läs mer på hemsidan: Furstendömet Aigues-Mortes.