Lorenzburg och Ärkehertigdömet Mimas har etablerat diplomatiska relationer sedan 2015.

Ärkehertigdömet Mimas är en mikronation som grundades 30 april 2010. Nationen har territoriella anspråk på en liten bit av Bjärehalvön i södra Sverige, såväl som utomjordiska anspråk på Mimas, en av planeten Saturnus månar.

På valborgsmässoafton 2015 återupplivades ärkehertigdömet Mimas efter att ha legat i dvala i tre år av Antoine Christoph, som med detta blev H.K.H. ärkehertig Christoph II av Mimas. Nationen gör territoriella anspråk på mindre delar av Bjärehalvön i södra Sverige, samt på Saturnus måne Mimas. Under det år som gått har nationen verkat för allas lika värde och de mänskliga rättigheterna. Genom detta arbete har ärkehertigdömet Mimas utvecklats från en relativt stängd nation till att bli en plats för öppensinnade jämlikar.

Ärkehertig Christoph II är bosatt i Malmö men uppvuxen på den natursköna Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Vid sidan av sitt uppdrag som monark studerar han historia och religion på högskolenivå. Ärkehertigens fulla men sällan använda titel: Hans kungliga höghet, Christoph den andre, ärkehertig av Mimas, Hertig av Galileo, högste beskyddare av det mimasiatiska folket, beskyddare av stjärnorna, stormästare av Saturnusorden och Sankta Thora-orden.

Läs mer om Ärkehertigdömet Mimas här

H.S.H. Prins Freï hade vid ett tillfälle det stora nöjet att samtala med H.K.H. Ärkehertig Christoph II. Samtalet behandlade ämnen som mikronationalism, världspolitik, medborgarengagemang och de utmaningar det kan innebära att vara en modern monark. Lyssna på hela samtalet:

H.K.H. Ärkehertig Christoph II