Mikronationen


Välkommen till ”mikronationen” Lorenzburg

”Jag sår och min efterföljare skördar. Detta är demokratins sanna skönhet.” – Gloria Macapagal Arroyo

Furstendömet Lorenzburg, eller kort och gott Lorenzburg, är en mikronation vars bakomliggande idéer påbörjades 1 december 2014. Fröet till ett projekt som skulle omdana bostadsområdet Lorensberg i Karlstad, till det magiska och majestätiska Lorenzburg, började som en felstavning. Konstnären Freï von Fräähsen zu Lorenzburg (själv uppvuxen i stadsdelen) håller gärna fram att uppväxten i Lorensberg, med dess trygga bostadsområden och lummiga skogspartier, har varit viktig för att forma honom som konstnär. I en stipendieansökan slant fingrarna på tangentbordet: Uppväxten i Lorensberg blev uppväxten i Lorenzburg, och så var sagan all. Eller snarare: så börjar sagan om det lilla Furstendömet i hjärtat av Karlstad.

Kort om Mikronationer (Från Wikipedia)

Mikronation (efter engelska micronation) eller skenstat (efter tyska Scheinstaat) är fiktiva länder i form av anläggningar och/eller projekt, vars suveränitet eller autonomi hävdas, upprättas eller utropas av olika skäl. Det kan vara i konstnärligt syfte, i underhållningssyfte, för att locka turister, som affärsverksamhet eller som politisk aktion / civil olydnad, eller en kombination av dessa skäl.

Dessa ”låtsasländer” grundas av enskilda personer eller grupper av enskilda, utan stöd av den folkrättsliga status som till exempel etniska minoriteter har. De skiljer sig också från när människorna i en särskild region verkar för att denna skall bli självständig eller självstyrande.

Andra exempel på mikronationer:

Europa

Sverige

Svenska konstnärsprojekt

Specifikt om Lorenzburg

Mikronationen Lorenzburgs gränser sammanfaller med Karlstadstadsdelen Lorensbergs gränser. Områdets yta upptar ungefär 11 hektar och gränsar till stadsdelarna Rud, Kroppkärr och Stockfallet. Området består främst av radhus- och villaområden, skogspartier och lekparker. Furstendömet söker inte annektera området från det omgivande Sverige, utan bör förstås som en ’dubbelexponering’ där mikronationen ligger ovanpå, som en parallell (eller mer magisk) version av, det fysiska Lorensberg. Lorenzburg är en andlig fristad för innovatörer, kreatörer, entreprenörer, konstnärer och alla andra som vill delta i byggandet av en demokratisk sagonation.

25px-Onlyunicorn Historia

Ett av de många skogspartierna i Lorensberg
Ett av de många skogspartierna i Lorensberg

Mycket lite är känt om Lorenzburgs historia före 1965. Den 11 december 1959 föreslog Karlstad kommuns Byggnadsnämnd att man skulle utveckla skogsområdet som låg beläget mellan stadsdelarna Rud, Kroppkärr och Stockfallet. Den 1 september 1964 klubbades förslaget igenom och man bestämde att byggandet av en ny stadsdel, kallad Lorensberg, skulle påbörjas. Arbetet med detta fortsatte under de efterföljande åren. Idag är stadsdelen Lorensberg ett skogs- och bostadsområde med cirka 1650 invånare. I december 2014 återvände konstnären Freï von Fräähsen zu Lorenzburg, efter många år av utbildning och resor, för att lägga grunden till Furstendömet Lorenzburg.

Vidare har Furstendömet Lorenzburg ett ”uråldrigt och ärofullt” förflutet eftersom nationen existerat i evigheters evighet i sagornas parallella universum. Läs mer om detta på sidan om Sagonationen Lorenzburg.

1463 Paviljong

Statsskick

Furstendömet Lorenzburg är en konstitutionell Paramytokratisk monarki (grekiska: paramýthi – saga). Nationen ses som en dubbelexponering eller som hemmahörande både i den vardagliga värden, och i sagans rike, samtidigt. Furstendömets gränser sammanfaller med Lorensbergs gränser, och kan kanske föreställas som en gömd och magisk version av den mer mondäna stadsdelen. Lorenzburgs sago-natur innebär att det kan existera både ”här och där” på samma gång. På sätt och vis räcker det därför att nämna Lorenzburg vid namn, eller att önska sig dit, så kommer man ögonblickligen att vara där, oavsett var man befinner sig i världen. Därför är medborgarskap en fråga om idé-gemenskap snarare än bara en fråga om att vara bosatt inom de fysiska gränserna.

Lorenzburg är en demokratisk nation. Alla medborgare har samma rätt att rösta och alla röster är värda lika mycket. Mikronationen ska ledas av ett råd av ministrar och andra funktionärer.

Lorenzburg, som nästan alla andra sagonationer, är också ett Furstendöme. Läs mer om Projektledaren och Prinsen Freï på sidan Välkommen till Sagonationen Lorenzburg.